Hvorfor forløb?

Forløb

Få lagt et  individuelt forløb ud fra DIN situation – efter en afklarende samtale for at se om der er grundlag for et mere intensivt forløb. 

 I et forløb er der langt flere muligheder for at arbejde i dybden med en mere omfattende handlings/træningsplan og behandlingsplan og vi har mere tid til at få indarbejdet de ting vi arbejder med. 

Forløbet kan være til dig der; 

– er  kroniker, smerte, stress ramt, multidiagnose patient, o.a.

– dig der har gennemgået mange andre tilbud og behandlinger og ikke helt  opnået den virkning/ effekt du ønskede 

– dig der ikke kan mærke dig selv,

-dig der er så anspændt du har svært ved at trække vejret længere ned end lige i toppen af brystkassen

-dig der har svært ved at vende indad og finde ro,

– dig der har svært ved at registrere andet end smerterne

– for dig der måske har arbejdet kortvarigt med åndedrættet før, eks til fødselsforberedelse m.m.

– eller for dig der har arbejdet med nogle af de andre elementer af KOMBIen, afspænding, holdningskorrektion, N.L.P. på andne vis. 

– dig som ikke er til yoga, mindfulness m.m. men ønsker et andet udgangspunkt.

-dig som er motiveret for at tage ansvar for din egen trivsel i endnu højere grad

– dig som har lyst til at vide mere om hvad dit respiratoriske system egentlig kan gøre for dig. 

– dig som har lyst til at forstå hvordan din krop omdanner ilt til energi – og optimere dette system væsentligt.

– for dig der har haft mange tilbagevendende lungeinfektioner og mærker ændringer eller begrænsninger i din vejrtrækning, energi niveau og immunforsvar.

– for dig der gerne vil styrke din udholdenhed både fysisk og psykisk/mentalt.

– for dig der gerne vil have bedre åndedrætsvaner i forbindelse med stressede situationer. 

– for dig der gerne vil arbejde med dine mentale styrker med udgangspunkt i N.L.P. delen

– for dig der gerne vil have mere kropsbevidsthed, sikkerhed, nærhed 

-for dig der gerne vil have mere energi til at klare din hverdag og de udfordringer du har  

– for dig der gerne vil have mere ydeevne, robusthed, m.m.

– for dig der gerne vil have mere balance, jordforbindelse,

– for dig der af forskellige årsager er plaget af en giftig indre dialog der hindrer dig i udvikling, trivsel, mental og psykisk balance. Find årsagen til den indre giftige dialog / indre kritiker der har taget overhånd, lær at trække den konstruktive kritik ud og skip resten – og gør din indre dialog fredfuld og respektfuld. Og hvordan du gør din indre kritiker til din ven.

– for dig der lider af stress, angst, depression.

Afklarende samtale

Bestil en 30 mins gratis afklarende samtale mhp at se om vi skal arbejde på et forløb…

Mærkbart  og målbart

Åndedrættet – energisystemet, er din krops vigtigste, mest vitale system. 

Uden ilt og den energi det bliver omdannet til eksisterer vi ikke. 

Når systemet ikke virker ordentligt fungerer vi dårligt. 

At arbejde bevidst med åndedrættet og det tæt omliggende samspil der bedrer vilkårene for dit  åndedræt – afspænding – holdningsforståelse og korrektion og din mentale / psykiske indsats i form af en høj resourse tankemetode der nemt får dig til at lave ændringer – kombineret med den nære kontakt og samarbejde med din krop, får du mærkbare og målbare ændringer! 

Dit åndedræt hænger uløseligt sammen med dit nervesystem. 

Når du bevidst inddrager bla vagus og psoas  åbner du for din krops egen dør til afstressning er det målbart rent fysisk – dvs din puls  og dit blodtryk falder –  plus mange andre gode virkninger 

– og du vil mærke en ændring i livskvalitet – trivsel – og nærvær- overskud, bedre søvn, o.m.m.

Åndedrættet er håndtaget ind til dit nervesystem.

Når du lærer det at kende, får redskaber vi udvikler der passer til dig vil du opleve du begynder at kunne hele  gamle sår, gamle smertelige situationer der måske har hæmmet og fået dig til at undgå at leve dit liv fuldt ud. 

Måske har du gået i terapi, eller bevæget dig i det psykiatriske system og oplevet nogen bedring. men i det øjeblik du lukker op for accepten af at det er din krop der gemmer din livserfaring og begynder at inddrage din krop og dit nervesystem oplever du først helhed og heling. 

Her bliver du mødt med åbenhed og vi starter helt bevidst med at skabe tryghed i dit nervesystem. langsomt og roligt.

Og  så kommer din krop selv med de ting den ønsker behandlet når tiden er inde.

Og når der er tillid til at du kan håndtere det.

Vi er nænsomme og arbejder meget på at skaffe sikkerhed og robusthed i dit nervesystem. 

På den måde minimerer vi alle de grimme følelser og fornemmelser i kroppen. 

DIN MEDSPILLER !

 

Jeg vil gerne være din medspiller !

 Dvs når du har det sådan du ville melde afbud pga eksempelvis helbred- feber og andre symptomer så kontakt mig og lad os se om vi kan lave et afbud om til et forsøg på at ændre din situation mens den står på. 

Åndedrættet er enormt virkningsfuldt i utrolig mange situationer- smerter, stress, feber, forkølelse,  osv. 

I stedet for et afbud vil jeg gerne være der som din medspiller og guide dig i åndedræts teknik, nervesystemsregulering o.a.  via telefonen eller online via kamera. 

Så jeg vil meget gerne være din medspiller – ikke en du melder fra til fordi du føler dig for dårlig, men som din hjælper i præcis de situationer. Dit åndedræt og dit nervesystem kan give dig akut  lindring  – hvis du kender en der ved hvordan! 

Så hvis du har astma problemer, eftervirkninger efter infektioner, akut sat til i næsen osv- jeg er klar på at hjælpe der hvor du står i det trælse! Jeg har en del trick til at få kroppen til at falde til ro så du bedre kan hvile og sove og kommer til kræfter.

Dog skal siges dette er ikke i stedet for lægebesøg, diagnosticering eller udredning.  Men jeg vil gerne samarbejde med dine andre behandlere i sundhedsvæsnet.