Disclaimer, indhold m.m.

For alt der tilbydes på Institut for Innovativ Medicin gælder at; 

-Oplever du ændring i din generelle helbreds situation skal du opsøge lægehjælp.

Du vil altid konsekvent blive henvist / opfordret til at opsøge rette sted for udredning, diagnosticering med henblik på behandling af en given tilstand i tilfælde af at du har mistanke om sygdom.

Intet fra “House Of Houen” og “Institut for Innovativ Medicin” er, eller giver sig ud for at være diagnosticerings værktøjer.

KombiTeknikken, eller de andre behandlingstilbud fra Instituttet er ikke farlige at udføre, men skal udføres efter instruktion.

KOMBI Teknikken er ikke erstatning for anden fysisk træning.

KOMBIen opfordrer til blide bevægelser mere end fysisk hård træning idet  KOMBIens opfordringer handler om de specifikke øvelser du udfører for at opnå KOMBIens virkning som går i retning af at opnå afspændthed, at kunne finde styrke til at koordinere din holdning, afstressende virkning, bla at opnå kontakt til dit nervesystem eksempelvis via vagus nerven, at opnå krops bevidsthed og meget andet. Den får dig til at udføre en grundig træning af de muskler der støtter din krops vigtigste system- ilt og energi ! 

Træningen er af bla de muskler der hjælper og støtter dine lunger men KOMBIen giver dig derudover indsigt i systemet, dets vigtighed og viden om hvordan du styrker det system der helt grund læggende giver dig energi.  Ved at styrke det, vil du kunne udføre en hårdere decideret fysisk styrketræning af hele kroppen, samtidig, ved at kombinere den mentale del kan du opnå en balance og en kontrol af dine følelsesmæssige, mentale reaktioner og dermed højne din egen indflydelse på din livskvalitet. 

I KOMBI Teknikken indgår bla  N.L.P.  som ganske kort forklaret står for; 

“Neuro” handler om dit nervesystem – altså det du (har opfattet og erfaret) og opfatter og erfarer nu.

“Linguistic” – er sprog. Altså sproglig udtryk og sammenhæng i det oplevede. 

“Programming”  betyder pro grammering; den måde vi anvender vores oplevelser som ligger i vores krop og sprog. 

I KOMBIen anvendes dette i sin reneste form, dvs du lærer eksempelvis at tage en erfaring op til analyse og derudfra planlægge en mere hensigtsmæssig handling fremadrettet.

Det er supereffektiv resurse tænkning !

Du finder den her i KOMBIen kun anbefalet og anvendt i sin reneste form,  den rene teknik. Aldrig koblet sammen med andre ting som eksempelvis hypnose eller andre ting som meditation af den type hvor du eksempelvis opfordres til at “tømme hovedet/sindet”

Der ligger  en klar bevidst holdning til dette om at vores hjerne er designet til at arbejde – ikke til at tømmes ! 

Og hjernen arbejder uanset hvor meget du anstrenger dig for at fjerne tanke virksomhed fra den, eller i minutter fjerne fokus på en situation fra din bevidsthed vil problemet eller situationen være der så snart du igen “lader tankerne få frit løb” 

Derfor anbefales du altid fra min side til at forholde dig til det din hjerne, dit sind og din krop fortæller dig og arbejde ud derfra.

Intet fra Institut for Innovativ Medicin har sit ophav eller inspiration fra filosofi, religiøse, følelsesmæssige oplevelser, spiritisme, yoga m.m.

Intet menneske kan tage patent på “åndedrættet” men det kan studeres, specifikke funktioner kan sammenfattes og finpudses for at opnå yderligere effekt for positiv udbytte og derigennem styrke kroppens egne sunde, stærke funktioner og derved modvirke negative virkninger af eksempelvis stress, smerter, forebygge og mindske  skadelige følger af eks fejlspændinger m.m. Dette er KOMBIen et eksempel på.

Alt her kan forklares via videnskabelig forskning, læren om anatomi og fysiologi, neurofysiologi, den polyvagale teori, Vagusnerven og dens påvirkning på vores tilstand, akut men også ved at arbejde med den over længere tid, bla grounding og det at sætte grænser via dit nervesystem.  Traumereaktioner, stresstilstande, hormoner men også kreativitet, om dens virkning, o. m.m.

32 års daglig erfaring og finpudsning af KOMBIens  specifikke elementer, intens udvikling af behandlinger, kurser, forløb m.m.

Du lærer at anvende behandlingerne ved at implementere dem i din hverdag    ud fra dine specielle behov, erfaringer og situation.

Når du begynder at bevæge dig ind i et kropssystem som energisystemet, din vejrtrækning er du i kontakt med dit nervesystem. Dette kan være være din intention, hvis du eks søger hjælp til behandling af traumer, smerter,  angst, og mange andre tilstande kan du opleve forskellige reaktioner.  Dette kan være skræmmende og oplever du uventede reaktioner som vi ikke har tal tom skal du enten kontakte mig )som du vil være instrueret om i dit forløb) eller opsøge evt anden behandler eller læge. 

Jeg samarbejder meget gerne med andre sundhedsfaglige der arbejder med terapi eks kognitiv, analyse hvor der ikke opnås det ønskede resultat og hvor der ønskes en terapi hvor krop og nervesystem inddrages.  Kontakt gerne for afklarende samtale.

Retten – ejerskabet af divers behandlinger tilhørere udelukkende Rise Houen og du må ikke kopiere, sælge, distribuere, eller på anden måde videregive materialet uden skriftlig aftale med udvikleren!

Rise Houen

 Maj  2023