Disclaimer, indhold m.m.

For alt der tilbydes på Institut for Innovativ Medicin gælder at; 

-Oplever du konkret ændring i din generelle helbredssituation skal du opsøge lægehjælp.

Du vil altid konsekvent blive henvist / opfordret til at opsøge rette sted for udredning, diagnosticering med henblik på behandling af en given tilstand.

Intet herfra er, eller giver sig ud for at være diagnosticerings værktøjer.

Kombi Træningen er ikke farlig på nogen måde men den skal udføres efter instruktion.

KOMBI Teknikken er ikke erstatning for anden fysisk træning.

KOMBIen opfordrer til blide bevægelser mere end fysisk hård træning idet  KOMBIens opfordringer handler om de specifikke øvelser du udfører for at opnå KOMBIens virkning som går i retning af at opnå afspændthed, at kunne finde styrke til at koordinere din holdning, afstressende virkning, bla at opnå kontakt til dit nervesystem via vagus nerven, at opnå kropsbevidsthed og meget andet.

I KOMBI Teknikken indgår bla  N.L.P.  som ganske kort forklaret står for; 

“Neuro” handler om dit nervesystem – altså det du (har opfattet og erfaret) og opfatter og erfarer nu.

“Linguistic” – er sprog. Altså sproglig udtryk og sammenhæng i det oplevede. 

“Programming”  betyder programmering; den måde vi anvender vores oplevelser som ligger i vores krop og sprog. 

I KOMBIen anvendes dette i sin reneste form, dvs du lærer eksempelvis at tage en erfaring op til analyse og derudfra planlægge en mere hensigtsmæssig handling fremadrettet.

Det er supereffektiv resourse tænkning. 

Du finder den her i KOMBIen kun anbefalet og anvendt i sin reneste form,  den rene teknik. Aldrig koblet sammen med andre ting som eksempelvis hypnose eller andre ting som meditation af den type hvor du eksempelvis anbefales at “tømme hovedet/sindet”

Der ligger  en klar bevidst holdning til dette om at vores hjerne er designet til at arbejde – ikke til at tømmes ! 

Og hjernen arbejder uanset hvor meget du anstrenger dig for at fjerne tankevirksomhed fra den, eller i minutter fjerne en aktivitet eller situation fra din bevidsthed vil problemet eller situationen være der så snart du igen “lader tankerne få frit løb” 

Derfor anbefales du altid fra min side til at forholde dig til det din hjerne, sind og krop fortæller dig og arbejde ud derfra.

Intet fra Institut for Innovativ Medicin har sit ophav eller inspiration fra filosofi, religiøse, følelsesmæssige oplevelser, spiritisme, yoga m.m.

Intet menneske kan tage patent på “åndedrættet” men det kan studeres, specifikke funktioner kan sammenfattes og finpudses for at opnå yderligere effekt for positiv udbytte og derigennem styrke kroppens egne sunde, stærke funktioner og derved modvirke negative virkninger af eksempelvis stress, smerter, mindske og forebygge skadelige følger af eks fejlspændinger m.m. Dette er KOMBIen et eksempel på.

Alt her kan forklares via videnskabelig forskning, læren om anatomi og fysiologi, 29  års daglig erfaring og finpudsning af de specifikke elementer, sund fornuft, m.m.

Du lærer at anvende din sunde fornuft i din brug af KOMBIen ud fra dine specielle behov, erfaringer og situation.

Rise Houen 

November 2020 

Odense M