Disclaimer, indhold m.m.

For alt der tilbydes på Institut for Innovativ Medicin gælder at; 

-Oplever du ændring i din generelle helbreds situation skal du opsøge lægehjælp.

Du vil altid konsekvent blive henvist / opfordret til at opsøge rette sted for udredning, diagnosticering med henblik på behandling af en given tilstand i tilfælde af at du har mistanke om sygdom.

Intet fra “House Of Houen” og “Institut for Innovativ Medicin” er, eller giver sig ud for at være diagnosticerings værktøjer.

KombiTeknikken, eller de andre behandlingstilbud fra Instituttet er ikke farlige at udføre, men skal udføres efter instruktion.

KOMBI Teknikken er ikke erstatning for anden fysisk træning.

KOMBIen opfordrer til blide bevægelser mere end fysisk hård træning idet  KOMBIens opfordringer handler om de specifikke øvelser du udfører for at opnå KOMBIens virkning som går i retning af at opnå afspændthed, at kunne finde styrke til at koordinere din holdning, afstressende virkning, bla at opnå kontakt til dit nervesystem eksempelvis via vagus nerven, at opnå krops bevidsthed og meget andet. Den får dig til at udføre en grundig træning af de muskler der støtter din krops vigtigste system- ilt og energi ! 

Træningen er af bla de muskler der hjælper og støtter dine lunger men KOMBIen giver dig derudover indsigt i systemet, dets vigtighed og viden om hvordan du styrker det system der helt grund læggende giver dig energi.  Ved at styrke det, vil du kunne udføre en hårdere decideret fysisk styrketræning af hele kroppen, samtidig, ved at kombinere den mentale del kan du opnå en balance og en kontrol af dine følelsesmæssige, mentale reaktioner og dermed højne din egen indflydelse på din livskvalitet. 

I KOMBI Teknikken indgår bla  N.L.P.  som ganske kort forklaret står for; 

“Neuro” handler om dit nervesystem – altså det du (har opfattet og erfaret) og opfatter og erfarer nu.

“Linguistic” – er sprog. Altså sproglig udtryk og sammenhæng i det oplevede. 

“Programming”  betyder pro grammering; den måde vi anvender vores oplevelser som ligger i vores krop og sprog. 

I KOMBIen anvendes dette i sin reneste form, dvs du lærer eksempelvis at tage en erfaring op til analyse og derudfra planlægge en mere hensigtsmæssig handling fremadrettet.

Det er supereffektiv resurse tænkning !

Du finder den her i KOMBIen kun anbefalet og anvendt i sin reneste form,  den rene teknik. Aldrig koblet sammen med andre ting som eksempelvis hypnose eller andre ting som meditation af den type hvor du eksempelvis opfordres til at “tømme hovedet/sindet”

Der ligger  en klar bevidst holdning til dette om at vores hjerne er designet til at arbejde – ikke til at tømmes ! 

Og hjernen arbejder uanset hvor meget du anstrenger dig for at fjerne tanke virksomhed fra den, eller i minutter fjerne fokus på en situation fra din bevidsthed vil problemet eller situationen være der så snart du igen “lader tankerne få frit løb” 

Derfor anbefales du altid fra min side til at forholde dig til det din hjerne, dit sind og din krop fortæller dig og arbejde ud derfra.

Intet fra Institut for Innovativ Medicin har sit ophav eller inspiration fra filosofi, religiøse, følelsesmæssige oplevelser, spiritisme, yoga m.m.

Intet menneske kan tage patent på “åndedrættet” men det kan studeres, specifikke funktioner kan sammenfattes og finpudses for at opnå yderligere effekt for positiv udbytte og derigennem styrke kroppens egne sunde, stærke funktioner og derved modvirke negative virkninger af eksempelvis stress, smerter, forebygge og mindske  skadelige følger af eks fejlspændinger m.m. Dette er KOMBIen et eksempel på.

Alt her kan forklares via videnskabelig forskning, læren om anatomi og fysiologi, neurofysiologi, den polyvagale teori, Vagusnerven og dens påvirkning på vores tilstand, akut men også ved at arbejde med den over længere tid, bla grounding og det at sætte grænser via dit nervesystem.  Traumereaktioner, stresstilstande, hormoner men også kreativitet, om dens virkning, o. m.m.

32 års daglig erfaring og finpudsning af KOMBIens  specifikke elementer, intens udvikling af behandlinger, kurser, forløb m.m.

Du lærer at anvende behandlingerne ved at implementere dem i din hverdag    ud fra dine specielle behov, erfaringer og situation.

Når du begynder at bevæge dig ind i et kropssystem som energisystemet, din vejrtrækning er du i kontakt med dit nervesystem. Dette kan være være din intention, hvis du eks søger hjælp til behandling af traumer, smerter,  angst, og mange andre tilstande kan du opleve forskellige reaktioner.  Dette kan være skræmmende og oplever du uventede reaktioner som vi ikke har tal tom skal du enten kontakte mig )som du vil være instrueret om i dit forløb) eller opsøge evt anden behandler eller læge. 

Jeg samarbejder meget gerne med andre sundhedsfaglige der arbejder med terapi eks kognitiv, analyse hvor der ikke opnås det ønskede resultat og hvor der ønskes en terapi hvor krop og nervesystem inddrages.  Kontakt gerne for afklarende samtale.

KOMBI Teknikken er bla baseret på læren om Vagusnerven, Den Polyvagale teori, vores fysiologiske processer, neurofysiologi, kreativitet, anatomi , N.L.P., kognitive behandlinger, traumebehandling m.m., og hvordan du bedst muligt kommer videre uden de hæmmende begrænsninger vi ofte lider under.

For god ordens skyld skal nævnes at hver af de elementer der er nævnt her i sig selv er meget store faglige og videnskabelige områder som er umulige at komme til bunds i her. 

I  selve teknikken ligger der stor faglig viden bag, men i øvelserne er der nøje udvalgt viden og forståelse, som er  sammensat i omhyggeligt udarbejdede øvelser der har til hensigt at opnår den mest effektive og optimale effekt af hver enkelt  øvelse.

Jeg undgår bevidst at tale fagsprog men taler ofte i små jævne sætninger med ord vi alle forstår.

Du kan evt se mere på siden “Om” der fortæller lidt om udviklingen af selve KOMBIen

 

Her kan du – kort -læse om  de grundlæggende elementer som programmet  består af og som KOMBI Teknikkens online forløb er baseret på. 

Mange af øvelsernes dybe effekt skyldes at de er et mix af forskellige elementer. som  sammensat i en bestemt rækkefølge virker bedre end hvis du havde hver element for sig.

Eksempelvis er groundingsøvelserne udviklet over lang tid for at kunne nørde meget ned i, i  hvilken rækkefølge elementerne i en øvelse skal udføres… dette gælder eks Vagus- øre kurset og  Full Body Grounding  som består af et mix af åndedrætsøvelser, klappe og strygeøvelser og så igen åndedræt i bestemt rækkefølge og interval. 

Årsagen til dette er at jeg har erfaret, at rytme, gentagelser, brug af forskellige sanser og hjernecentre  m.m. over et vist område er langt bedre end blot en gentagen berøring på et mindre område.   

Lidt  som når du skal lære noget nyt. Vi ved at hvis vi skal huske  noget nyt mest effektivt, så handler det om at se, skrive, lytte, mærke  –  altså bruge flere sanser samtidig.

  Vi åbner for resourcerne ved at vise vores krop omsorg, vi grounder, lærer vores dens behov at kende, lærer at bruge åndedrættet m.m. at kende
 
    

Vi opnår hurtigt en lang række fordele

Bla nærer og plejer vi vores nervesystem, noget de fleste af os har glemt eller aldrig lært at gøre.
– vi finder og styrker kroppens ofte glemte eller undertrykte resouscer!

Vi arbejder i programmet primært med 3 forskellige grundåndedrætsteknikker.

Dels til at skaffe ny energi eller geare ned til ro.
Og så det fysiologiske åndedræt kroppen selv bruger for at regulere.

Andre åndedrætsteknikker er indarbejdet i nogle af de andre øvelser.

Jeg hører af og til kommentaren; “Jamen jeg trækker jo vejret  i forvejen så hvorfor lærer det”? 

Og svaret er; “Ja heldigvis gør du det, din krop opretholder en masse funktioner helt automatisk,  men ved  du at vejrtrækningen udført kort, overfladisk og for hurtigt faktisk gør dig enormt stresset ?

Altså  forstærker følelser og tilstande som angst, ængstelse, spændinger i kroppen, smerter, svimmelhed og meget, meget  andet….  

Hvorimod hvis du sænker tempoet, gør det viljestyret og roligt, faktisk dæmper dit blodtryk og din puls ?

Og  vi ved godt at for højt blodtryk ikke er sundt og kan føre til alvorlige tilstande.

Så blot ved at ændre noget du i forvejen gør kan have stor effekt på din trivsel nu men også på sigt forbedre dit helbred betydeligt. 

Og faktisk behøver det ikke tage mere end 2 x 20 min dagligt før du kan mærke en mærkbar og målbar effekt.

Da det  både fagligt og erfaringsmæssigt er min oplevelse med mange brugere af mine øvelser er samstemmende – jo større et område du berører, jo mere aktiverer du dit nervesystem, eks vagus øre øvelsen hvor du arbejder med at stimulere et område hvor vagus er stærkt repræsenteret – du kærtegner det, stryger, påvirker blidt – langt bedre en nogle få tappe øvelser isolerede steder – min erfaring er absolut at det er yderst effektivt at bearbejde over et område.

Hvad er fordelen e ved at skaffe tryghed i kroppen før vi tager hul på de problemer de r er svære at tale om ??

Fordelene for dig

– der er mange, hvis du har været i en form for samtaleterapi før ved du at kroppen kan have stor modstand –  mavepine, spændinger i kroppen, hovedpine, dårlig søvn op til dagen for samtalen – det ene ben kørende nervøst, tromlende fingre, neglebidning osv.

Det  er det jeg husker  fra da jeg skulle til samtale med terapeut  om emner mit nervesystem jo ikke havde magtet at finde en løsning på. Det kunne være mobning – ingen hjælp havde der været. Ydmygelsen, skammen.

Det vi ikke har lyst til andre ser.

Nervesystemets fornemmeste opgave er at passe på os og når det ikke kan det sørger det for det næstebedste- at vi ikke mærker noget- eller at vi ikke kommer i en farlig  situation igen.

Her opstår mange begrænsende følelsesmæssige mønstre og handle begrænsninger opstår –

“Hvis jeg ikke går til sport bliver jeg ikke mobbet fordi jeg er for lille eller for stor” –

  “Hvis jeg altid er den absolut bedste vil ingen kritisere eller gøre nar”

– så kravene til en selv bliver tornhøj – ingen kan leve op til dem.

Men det afslappede selvkærlige forhold er væk.

Usikkerheden er erfaret og vi forsøger at overleve.

Så det at komme til samtaler om overgreb eller situationer der havde sat mig helt til vægs, gjorde jeg følte mig udstillet.

Og utrolig sårbar !

Situationen blev “farlig” og jeg blev nervøs og stresset- min krop gjorde modstand i et forsøg på at sige at der var noget galt, at jeg var på vej til at blotte mig selv fuldstændig.

Da jeg fandt hjem i tryghed i kroppen fandt jeg ud af at jeg automatisk åbnede for styrker der ligger i vores fysiologi og jeg havde langt mere overskud til at tale om overgreb og ydmygelser. og jeg kunne pludselig tale om andre sider end dem jeg havde brug for at skjule !

Jeg kunne også regulere min stress ved eks åndedræt,  bevægelser, m.m.

Grænser et meget stort emne og ikke bare noget man sætter en gang for alle og så er de der der. Desværre.

Men med enkle øvelser kan vi sætter synlige symboler som gør du mærker ting som på dit personlige rum tæt på din krop.

Det hjælper med til at flytte hjem i kroppen- det nærer dit nervesystem.

Din krop og hjem i tryghed.er “gaven der blir ved med at give”

For du opdager så mange små og større ting du kan. Ofte kommer de helt uden at opdage det.

 

Da det  både fagligt og erfaringsmæssigt er min oplevelse med mange brugere af mine øvelser er samstemmende – jo større et område du berører, jo mere aktiverer du dit nervesystem, eks vagus øre øvelsen hvor du arbejder med at stimulere et område hvor vagus er stærkt repræsenteret – du kærtegner det, stryger, påvirker blidt – langt bedre en nogle få tappe øvelser isolerede steder – min erfaring er absolut at det er yderst effektivt at bearbejde over et område.

Retten – ejerskabet af divers behandlinger tilhørere udelukkende Rise Houen og du må ikke kopiere, sælge, distribuere, eller på anden måde videregive materialet uden skriftlig aftale med udvikleren!

Rise Houen

 Maj  2023