OM

Følger hermed opfordringen til alle der udarbejder og udvikler tilbud og behandlinger til andre om at give et indblik i den problemstilling eller proces der er foregået. Nederst er en detaljeret oversigt, hvis ikke du er til det, så er her øverst den superkorte version; 

Jeg er en livslang multi-diagnose-kronikker, (Mix af medfødt bindevævs

sygdom og katastrofal rygoperation) og opgivet at afhjælpe. Har selv udviklet  forskellige mestrings metoder og er ofte blevet opfordret af specialister til at skrive en bog om teknikkerne. Men har udarbejdet et program  i stedet for da det giver bedre mulighed for personlig kontakt til brugerne. Desuden kommer der en del nye behandling stilbud som jeg løbende har uddannet mig, med  konceptets udgangspunkt; “Back to better life”  for øje.

Alt i godt samarbejde med diverse myndigheder, herhjemme i Danmark og Europa. 

Så samtidig  med min egen genoptræning/ rehabilitering uddanner jeg mig og udvikler konceptet der i dag tilbydes på Kallerupvej i Odense og online. 

Privat 

1964

Født i Nordjylland med arvelig bindevævssyg dom (E.D.S.) Ehlers Danloss, denne skabte meget forvirring som hos mange andre fejl diagnosticerede indtil korrekt diagnose stilles i 2003.

Født i Nordjylland med arvelig bindevævssygdom (E.D.S)

Livet igennem plaget af alvorlige immunforsvars problemer.

Født som kunstner af hjertet
– elsker kreativitet.
Skolegang og opvækst præget af alkoholmisbrug og mobning
Rejser som ung rigtig meget i udlandet.

 

1991
Rygoperation Ålborg Sygehus
-udfald; en alvorlig, sjælden rygmarvsskade med bla ubeskrivelig smertekaos, lammelser, føleforstyrrelser , ”termostaten” er i stykker, det ene ben fryser og føles som -20 frostgrader, resten af kroppen begravet under glødende lava. o m.m.
Begynder straks at arbejde i smerte/stress håndtering /tilpasning/ overlevelse pga den akut påførte skade og dens konsekvenser. 

KOMBI Teknikken opstår. 

I løbet af kort tid; multidiagnose patient.
Gennemgår “sundheds væsnets tilbud”
Men opgives at afhjælpe.

1994
Tilkendes invalide pension.

 

Fra 2000 til 2006
Tiltagende syg – nu ca 9 alvorlige diagnoser + dem man opgiver at udrede for pga de massive problems tillinger, bla skrøbeligt bindevæv pga EDSen.
Opgivet af afhjælpe det komplekse smerte og symptomkaos fra de mange diagnoser som hver i sær rummer svære problemer men de egentlige udfordringer ligger i den måde de interagerer med hinanden!

2006 – 2010
DMSO behandling hver 6. uge eksperimen terende,
urologisk afd OUH, sengeliggende. Ofte plejekrævende de år. 

Får tilfældigvis kendeskab til trykkammer behandling og får forhandlet mig til en række behandlinger.

2010
HBO – TRYKKAMMER BEHANDLING
Århus universitets hospital

Utrolig virkning, stor ændring i næsten samtlige diagnoser og symptom billedet helt ukendeligt – men sendes hjem uden at kunne få mere behandling.

International fundraising for at skaffe midler til udstyr til hjemmebrug – begynder at anvende udstyret /Trykkammer 

og oxygen ) i

2011
bruger udstyret hver dag – behandlings plan igangsættes af udenlandske professor i Hyperbaric Medicin; Philip James og hans partner Petra Kliempt
Står derefter selv for ansvaret for behandling og genoptræning.

 

2010 – 2013

UDVIKLER SMERTE STRESS BEHANDLING  2012 – 2019 Forbereder Institut for Innovativ Medicin
Ny oxygenmaske designes,
produktion + nyt koncept forberedes.

 

UDDANNELSER  – ARBEJDE /KURSER

FOLKESKOLEN

Bjerget Efterskole,Thy

DYREBRUGER – Aalborg zoo, cirkus, trænede servicedyr før de var “in”, dyreværns arbejde, o.m.m.

1988 – 1991 Aalborg Udgået fra “Skolen for håndværk og design”

1990 -1991 Selvstændig

2015 Hyperbaric Operator

2015 Hyperbaric tecnician

2015 OXYGEN ADMINI STRATOR PROVIDER

2015 MASTER HBO

2016 MBA Effektiv Lederkursus

2018; Kursus;
“Developing New Habits – Eliminating And Changing Old Habits”

2018; Kursus;
“Neuro plasticity: Neuroscience Synthesis To Rewire Your Brain”

2018; “Art Therapy Life Coach”

2018; “NLP Practitioner Certificate Course (Beginner to Advanced)”

2018; “NLP Master Practitioner Certificate (Advanced to Expert)”

2018 De første brugere begynder at anvende KOMBI Teknikken

2019; “Breathing Essentials: Breathing Pattern Disorders”

“Breathing: Improve your health with Nose breathing”

 

2020;”Breathing  Essentials: Foundation Form Function of the Core”

2020; “Just breathe 101 diaphragm in critical care”
Cross Border Seminars Debra Dent BPT Dip  Manip PT OCS (Emeritus) FCAMPT (Retired) Excellence in Medical Continuing Education

2020;  Maj 2020  American College Of Hyperbaric Medicin; 

“Covid 19 and HBO; What we know and what we dont know”

 

2020;   LANCERING  AF KOMBI TEKNIKKEN  – BEVIDST ÅNDEDRÆT

Flytter “INSTITUT FOR INNOVATIV MEDICIN” NOVEMBER 2020 ind på Kallerupvej 58, 5230 ODENSE M.

 2021;  Examineret Selvsabotage coach.

2022; Juni 2022 kursus;   

“Breathing to manage boldily state based polyvagal theory”

2022; “Map,manage and master breathing to map manage and master your nervous system”

2022; The Polyvagal Theory; Manage anciety, trauma and autism”

2022; “Kursus; “Treating Trauma and PTSD”

“Mit liv har været belastet af lidelse bla fra extreme smerter fra et mix af et par håndfulde diagnoser plus det løse men ikke kan eller tør udrede mig for: Medfødt sygdom  og påført rygmarvsskade og traumer  og er  gennem en livslang og daglig kamp for at “opretholde og vedligeholde” en evne til at have livskvalitet, klare mig selv i en travl hverdag med det hjemlige der skal fungere og et firma med stor aktivitet og udvikling,

Samtidig med  har jeg uddannet mig fagligt så du kan være sikker og tryg ved de programmer der tilbydes. Desuden vil du vil møde et medmenneske der selv kender til livet som kroniker og den daglige kamp der ligger i at få en hverdag til at hænge sammen – ofte med de usynlige  problem stillinger som de største udfordringer.

Og med empati som bærende element i hele Instituttets tilbliven.

Meget af  det faglige stof og uddannelser har været hentet i udlandet, og alt mit forarbejde er udarbejdet sådan det passer til vores danske sundheds væsens “tanke og tone” og krav. 

Dog med et fundamentalt anderledes udgangspunkt !  Samlet koncept er; “Back to better life” og hovedformålet er at højne livskvaliteten for hver enkelt der søger hjælp her. 

Alt har været vendt med samtlige danske sundheds myndigheder !

Dette lanceres nu i kærlighed til livet og det ydmyge håb at det må kunne hjælpe andre også”   

Kærlig hilsen  

Rise –  26 december  2022