ÅNDEDRÆT

                                         ÅNDEDRÆT 

Igen et stort område – her kun medtaget det der giver bedst indsigt i at bruge Kombien bedst muligt. 

Som sagt før; åndedrættet er livsvigtigt. Det forsyner os med energi til at opretholde livet OG formå at have et funktionsniveau !

Men af mange forskellige årsager ender mange med et overfladisk åndedræt; nervøsitet, mindreværds følelse, ængstelse, stress, “lidt bagefter” følelsen og selvfølgelig også andre dybereliggende årsager kan ligge til grund for at åndedrættet bliver overfladisk og ligger mest i toppen af brystkassen. 

Det dybe åndedræt.

Vi er derfor interesseret i at få udviklet det helt dybe åndedræt. Derfor skal vi snakke om de muskler der hovedsageligt er ansvarlige for det, nemlig “Mellemgulvet” eller diafragma hvis vigtigste  funktion er at sammen trække og udvide din brystkasse under åndedrættet.

Jeg håber derfor det giver god mening for dig at have fokus på holdning og afspænding så du kan give denne muskels arbejde så gode vilkår som muligt. Ved bevægelserne ved det gode, dybe åndedræt masserer den faktisk de organer der ligger op af den. Det beroliger og afstresser.

Og jo bedre din holdning er og så afspændt som muligt kan ilten – og dermed frisk energi transporteres hurtigere rundt i din krop. Den hurtigste hjælp til både ro og energi.

“Kroppen husker”

Jeg vil gerne henvise til “Pigens” erfaring beskrevet i freebien eller på siden “Hvad siger brugerne” idet hun så fint beskriver hvordan hun gennem brug hver dag pludselig erkendte at den virkede bedre og hjalp hende lynhurtigt! En stor del af grunden hertil er holdnings- og afspændingsdelen og den kropsbevidsthed den har givet hende.

Når du (uanset årsag) trækker vejret overfladisk over længere tid kan der opstå nogle af følgende symptomer; 

Når det tilfredsstillende åndedræt er sat ud af kraft, enten ved kortvarig belastning eller en kronisk tilstand kan  konsekvenserne være, at åndedrættet bliver kort og overfladisk.

Og som bekendt kan dette resultere i symptomer som; svimmelhed, usikkerhed, angst for at miste balancen, følelsen af at skulle besvime eller have svært ved at få luft nok til selv de simpleste aktiviteter.  Og følelsen af at mangle en ”grounding” (jordforbindelse!) Tværtimod kan du meget nemt væltes. Både fysisk og mentalt!  Du kan have smerter i muskler, følelsen af hjælpeløshed, hjertebanken og hovedpine m.m.

– Generelt bliver det anstrengende at trække vejret ordentligt igennem, du er sunket lidt sammen på forsiden…

– Du kan miste evnen til fordybelse, forglemmelse og det at beskæftige dig med ting der giver dig energi og glæde.

– Begejstringen, gnisten forsvinder. Ikke svært at forstå at livskvaliteten mindskes! Og du er helt uden at opdage det faldet sammen på forsiden.  

Altså din holdning er blevet påvirket og dit åndedræt bliver begrænset – du mangler energi.

Det er kun nogle af de ting der kan ske, du behøver ikke opleve alle nævnte ting her og du kan også opleve andre ting.

Når du trækker vejret dybt forkert …hov…kan jeg det???.. Tænker du måske og svaret  er absolut JA ! Vi kender alle de instruktioner hvor der siges; træk vejret dyyyybt ind.. og så følger en del tilskyndelser til bare at trække vejret heeeelt ned i maven … Hmm men er det en garanti for at du får balance i din vejrtrækning ? NEJ !
For at et åndedræt skal fungere godt, altså være: TILFREDSTILLENDE skal der være en balance i det. Dvs du skal trække vejret dybt- ja men det er lige så vigtigt du har fokus på at ånde ud i nogenlunde samme rytme og styrke som indåndingen !  At få tømt lungerne igen inden næste indånding.

Det er heller ikke godt at hive luft ind med meget stor muskelkraft ligesom når du skal puste en ballon op.

Diafragma 

Lad os se på det dybe åndedræt med diafragma. Mellemgulvsmusklen, en stærk muskel/bindevæv og dens funktion. Når vi trækker vejret ind udvides brystkassen, diafragma bevæger sig nedad, helst i en rolig, langsom bevægelse. Jo mere afspændt du er, jo mere åben din brystkasse er – jo mere ilt kan du trække ind. Jo dybere åndedræt jo bedre idet de nederste af lungerne er størst. Ved udånding bevæger den sig op under dine ribben – brystkassen trækker sig sammen og du kan roligt tømme dine lunger og gøre klar til næste åndedræt og lade den udføre sit arbejde.

Det dybe åndedræt

Udvider hele overkroppen. Brystkassen, ryggen og siderne.

Nogle af de gode virkninger af det dybe åndedræt (for mange til at nævne alle her, de nævnte her er ofte de hurtigste til at melde sig/dem du kan registrere hurtigst.)

-sænker stress og dæmper de skadelige virkninger af stresshormoner.

– større udholdenhed under belastning, træning m.m.

-sænker din puls og blodtryk.

-masserer dine indre organer, beroliger, hjælper  med til at bevare dine lungers elasticitet.

-sænker dit åndedræts tempo så du udnytter energien bedre. 

-øger kropsbevidsthed og nærvær.

-hjælper ved smerter, akutte og kroniske.

-styrker din krops generelle muskelstyrke.

– styrker dit immunforsvar.

-giver ro, indre styrke, 

– kan give en følelse af at have indflydelse, selv i situationer hvor du står magtesløs overfor ting du måske ikke har indflydelse på – korrekt udført  vil det at du kan tage styring og forbedre din indre tilstand være opbyggende.

– og mange mange andre gode virkninger..især ved jævnlig praksis vil du kunne mærke ændringer..