Åndedræt

Via bevidst brug af dit åndedræt kan du finde ro, energi, bedre balance, overskud, glæde, nærvær, bedre søvnkvalitet, bruge det aktivt i smerte og stress håndtering, øge din kropsbevidsthed og meget mere – med denne lette KOMBInations teknik.

Jeg hører ofte det gode, logiske spørgsmål;

”Hvad kan jeg få ud af at være bevidst om åndedrættet. Jeg gør det jo hele tiden helt uden at tænke over det”?

Og ja det gør vi heldigvis!

Åndedrættet kører pr automatik, de fleste lægger ikke meget mærke til det, selv om det er en absolut livsvigtig funktion. 

Det forsyner os med ilt der giver energi til at opretholde kroppens funktioner og de aktiviteter vi skal udføre. 

Hele 80 procent af din energi kommer fra åndedrættet- din hjerne skal bruge 20 procent for at kunne fungere !

Det foregår i lungerne men er afhængigt af et samarbejde med de omkringliggende muskler.

Selv om det sker “pr automatik” / instinktivt  så er åndedrættet også individuelt i forhold til hvordan du har det, bla med hverdagens udfordringer, dine livserfaringer, m.m.

Som sagt tilpasser det sig lynhurtigt til de situationer der måtte kræve en større indsats. Ofte glemmer vi så bare at tage en pause, slappe af, finde roen igen bagefter og geare ned. Det kan nemt have den konsekvens at  vi ofte er kronisk anspændte og ofte glemmer at mærke vores krop og hvordan vi egentlig har det. 

Årsagen til det  kan være mange, bla blot det at en almindelig dag indeholder så mange ting vi skal forholde os til, tænk bare på den konstante strøm af massive mængder af information der kræver vores opmærksomhed som nyheder, sociale medier, arbejde, travl livsstil i hverdagen, osv. 

Hvis ikke vi er bevidste om at geare ned og vende indad kører vi meget let på autopilot. Men med lidt viden og opmærksomhed kan du lære at få langt større udbytte af dit åndedræt.

            DET TILFREDSSTILLENDE ÅNDEDRÆT

Et velfungerende åndedræt er af altafgørende betydning for din sundhed og livskvalitet for slet ikke at tale om arbejds- og ydeevne, koncentration, overskud, osv. 

Åndedrættet er livsvigtigt, det er det første vi gør ved fødslen og det sidste vi holder op med.

Uanset om du er rask og aldrig har haft en sygedag eller om du lider af smerter er handicappet og syg, så vil lidt fokus på dit åndedræt som den energikilde det er, være interessant

På klinikken !

Nu kan du også få den guidede træning i klinikken. 

OG pga indretningen her kan en del af klinikken, et behandlerrum lukkes fuldstændig fra resten af stedet, så risikoen for smittefare er minimal – sikkerheden i top ! 

Når du kommer til klinikken vil jeg tage imod dig i den dør der er åben på billedet herunder (billedet til venstre) og så kan du gå  direkte ind i behandlerrummet. Som er bag glasvæg og glasdør. 

Jeg vil så lukke døren ud til gangen, vi kan sagtens kommunikere gennem glasvæggen og udføre træningen helt i sikkerhed i forhold til smitte! 

Når vi er færdige vil du blive bedt om at lade dørene stå åbne efter dig og der vil blive luftet grundigt ud inden den næste kommer. 

På den måde deles der ikke luft med resten af stedet her – det er en procedure der er gennemgået med sundhedsmyndighederne og fuldt ud godkendt ! 

Her på klinikken behandles ud fra et kombinations princip, dvs vi sætter flere ting i spil på samme tid for at fremkalde størst mulige virkning Her på undersiderne kan du læse en kort gennemgang.

Hvem kan få  gavn af KOMBI Teknikken ?

Vi mennesker har jo generelt en dejlig inspirerende forskellighed. Derfor kan det være svært at forudse hvordan hver enkelt vil reagere på eks et program som Kombien. En ting er sikkert – den vil virke  godt i akutte situationer (altså der hvor du pludselig erkender du spænder op pga eks nervøsitet)  – og jo bedre du er bekendt med;

1-  Dels dine egne reaktioner, altså jo bedre du giver dig selv tid til at lære dig selv at kende jo lettere vil du have ved at gøre brug af Kombien og anvende den. Du kan også justere på de forskellige elementer efter behov.  

2 – Desuden tager vi indlæring en skridt af gangen – ligesom eksempelvis en meget hurtig dans, den præsenteres og indlæres jo også i gå-tempo, skridt for skridt. Og selv om du så den første gang du står på dansegulvet, lyset tændes og du føler dig måske lidt paralyseret som en kanin i stærk lys så har dine fødder lært trinene og efter de første sekunder er du i hvirvlende fart på vej rundt i dansen. Eller ligesom at cykle – så snart du er kendt med det …. og hvis du mest af alt ønsker en guidet gennemgang på klinikken vil din oplevelse være en rar, behagelig gennemgang af og nærhed til kroppen af at have fået “ladet op”

3 -Du behøver ikke have kendskab til  eks anatomi m.m. på forhånd. Det vigtigste er at du har lyst til at lære dig selv at kende og hvis du ikke er vant til at arbejde med kropsbevidsthed – at du  har lysten til det.. så kommer resten af sig selv!

4 – Er kendskab til visualisering på forhånd et krav  m.m. ?  NEJ – det vi skal arbejde med er så enkelt og simpelt at det får du hurtig lært.