N.L.P. / VISUALISERING

Hvad er N.L.P ? 

Det står (hurtig forklaret) for; Neuro-linguistic programming. Neuro handler om dit nervesystem – altså det du opfatter og  erfarer!

Linguistic – er sprog, altså sproglig udtryk og sammenhæng i det oplevede – og programming betyder programmering; den måde vi anvender vores oplevelser som ligger i vores krop og sprog.

– så igen (ganske kort) kan siges;

Du kan tage en erfaring op til analyse og lægge en plan med bedre udfald eller resultat end du før har erfaret. Dvs din Kombi kan blive et yderst effektfuldt redskab! Hvis du eksempelvis er nervøs før eksamen, hvis du har erfaring med at føle dig underlegen i visse situationer, hvis du har erfaring med at have svært ved at gennemføre anstrengende opgaver – da kan Kombi Teknikken måske også blive DIN hjælper ved at du analyserer den erfaring du har og gerne vil lave om, ændre til en bedre oplevelse i fremtiden ved at planlægge en ny måde at gøre det på. Måske lægge pauser ind, ændre den måde du går til situationen på, eller andet…..

Det der ofte sker når vi bliver stressede i en situation er at vi vælger “den letteste vej”-  ikke at mærke vores egne behov men lukker af overfor de behov vi føler. Måske  fordi vi føler os underlegne ved evt at vise behov for noget, eller vi vil helst tage mere hensyn til andre – eller har en misforstået hensynsfølelse.

Hvis du erfarer hvor stor  forskel  kropsbevidsthed gør for at kunne finde energi “undervejs” i bla et tilfredsstillende åndedræt vil det hjælpe dig meget at gøre brug af små pauser undervejs- og du behøver ikke fortælle du anvender Kombien.

Den foregår inde i dig og du kan sagtens bruge den uden brug af specielt udstyr.   

Hvorfor visualisere ? 

Visualisering ved man er utrolig vigtig for at levendegøre tanker, ord, følelser  og hensigter (eksempelvis målsætninger) !

Det er også velkendt at jo mere vi anvender flere hjernecentre af gangen jo mere effekt er der bag ens arbejde. Derfor arbejder vi i Kombien både med bla ord og farver mens du arbejder fysisk med dit åndedræt.

Hvis det er helt nyt for dig skal du bestemt ikke blive afskrækket – i den grundlæggende Kombi er er kun ganske få “billeder” – men Kombien er oplagt til langt mere brug af visualisering.  Men altså ikke et krav  at du skal have erfaring med det!